• /¸və:mi´fju:gəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tẩy giun

  Chuyên ngành

  Y học

  trừ giãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X