• /´və:mi¸neit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Sinh sâu
  Đầy sâu
  (nghĩa bóng) sinh ra bọn sâu mọt xã hội, sinh ra bọn vô lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X