• /və:´nækjulə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác vernacularise

  Ngoại động từ
  Giải thích (viết) bằng tiếng mẹ đẻ (bằng thổ ngữ, bằng biệt ngữ)
  Phổ thông hoá (ngôn ngữ, thành ngữ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X