• /və:´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xếp lá lộc (trong chồi lá), mậu lá lộc
  (thực vật học) kiểu sắp xếp lá trong chồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X