• /´veru¸kous/

  Thông dụng

  Cách viết khác verrucous

  Tính từ (y học)
  Như hột cơm, như mụn cóc
  Có hột cơm, có mụn cóc (da)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X