• /¸və:sə´tiliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự có nhiều tài; tính linh hoạt, sự tháo vát, sự uyên bác (của người)
  Tính chất nhiều tác dụng, tính chất đa dụng (của dụng cụ, máy..)
  Tính hay thay đổi, tính không kiên định
  (động vật học); (thực vật học) tính lúc lắc (bao phấn nhị hoa, râu sâu bọ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vạn năng [tính vạn năng]

  Cơ - Điện tử

  Tính linh hoạt, tính vạn năng, tính dễ điều chỉnh

  Toán & tin

  tính đa năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X