• /¸və:ti´kæliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác verticalness

  Danh từ

  Tính chất thẳng đứng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tính thẳng đứng, độ thẳng đứng

  Xây dựng

  trạng thái thẳng đứng

  Kỹ thuật chung

  vị trí thẳng đứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X