• /´və:tisil/

  Thông dụng

  Cách viết khác verticel

  Danh từ

  (thực vật học) vòng lá
  Cụm hoa mọc vòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X