• /´vesikənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) làm giộp da

  Danh từ

  Chất làm xưng tấy
  Hơi độc làm giộp da

  Chuyên ngành

  Y học

  làm dộp da

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X