• Điện

    dải biên sót lại

    Giải thích VN: Phương pháp truyền sóng vô tuyến theo đó trong một dải biên và một phần của dải biên còn lại được cho phát sóng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X