• /´vestri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phòng áo lễ (ở nhà thờ)
  (sử học) nhà họp (của nhà thờ)
  Tập thể những người đóng góp cho nhà xứ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà họp (ở nhà thờ)
  phòng áo lễ (trong nhà thờ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X