• Điện

    tần số kế răng lược

    Giải thích VN: Loại tần số kế có nhiều đoạn xe kẽ dải ngắn có tần số dao động xác định dùng để đo tần số dòng điện căn cứ vào tần số sắt từ đã biết trước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X