• Thông dụng

    Danh từ

    ( VicarỵofỵChrist) danh hiệu đôi khi dùng để gọi Giáo hoàng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X