• /´vitliη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự cung cấp lương thực thực phẩm; sự tiếp tế lương thực thực phẩm
  victualling note
  (hàng hải) phiếu cấp lương thực thực phẩm cho thuỷ thủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X