• /´vju:iη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xem phim
  Sự kiểm tra hình ảnh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự quan sát
  sự xem xét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X