• /¸vindikə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất có thể minh oan, tính chất có thể làm sáng tỏ, tính chất có thể thanh minh, tính chất có thể bào chữa
  Tính chất có thể xác nhận, tính chất có thể chứng minh; tính chất có thể chứng minh là đúng (sự tồn tại..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X