• /´vindikəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể minh oan, có thể làm sáng tỏ, có thể thanh minh, có thể bào chữa
  Có thể xác nhận, có thể chứng minh; có thể chứng minh là đúng (sự tồn tại..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X