• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác Visc

  Viết tắt ( Vis)
  Tử tước ( Viscount)
  Nữ tử tước ( Viscountess)

  Kỹ thuật chung

  lực, sức lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X