• /¸viskouilæs´tisiti/

  Hóa học & vật liệu

  tính đàn nhớt
  tính nhớt đàn hồi

  Xây dựng

  tính nhớt-đàn hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X