• /¸viʒjuəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác visualisation

  Danh từ

  Sự hình dung, sự mường tượng (vật không thấy trước mắt)
  powers of visualization
  năng lực tưởng tượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hiện hình hóa
  sự làm hiện hình

  Xây dựng

  tính hiển nhiên
  tính rõ ràng

  Kỹ thuật chung

  sự hiển thị
  flow visualization
  sự hiển thị dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X