• Om du diggar det eller ej, kan patella subluxationer drabba. Kan ni relatera? Ifall du vill hava nagra gratis information om patella subluxationer, hurdan de sker samt hur herre behandlar dom; efter�t studera pa. Trochlea �r en spar pa larben (larben) s�som �r essentiell f�rut kn� aff�rsverksamhet. Kn�skalen flyttar l�ngs denna grove, som �stadkommer det genomf�rbart pro ditt kn� b�ja pa en juste metod. Tyv�rr flyttas stundom kn�skalen icke redigt i sparet, vilket kan resultera i besv�r. I vissa nedg�ng l�mnar kn�et sparet fullkomligt och hallet, vilket resulterar inom kn� f�rskjutningar. Inom andra glider den endast inkorrekt, vilket kan orsaka sm�rta alternativt obehag f�rut patienten. Patellar subluxation slar oftast ungdomar alternativt unga avkomma, �ndock det kan paverka nagon. Det finns ett m�ngd sk�l mot varf�r nagon kan fa patellar subluxation, medr�knad att vara f�dd tillsammans ett spar s�som befinner sig f�r grunt, en brett b�cken eller avvikelser i sadana r�relser. Ett doktor kommer vanligtvis gripa r�ntgen av kn�t att evaluera skador. F�rs�vitt kn�skalen �ger avvikit fran grove, maste kn�et justeras. F�rs�vitt kn�t befinner sig �ven forts�ttningsvis i sparet, finns det ett antal andra behandlingsalternativ. Terapi fysioterapi �r ofta d�rf�r att handl�gga patellar subluxation. H�rda hip kidnappare samt h�ften flexors befinner sig essentiell st�v checka itu kn�skalen. Detta sker med avlastning bruten en utbud fr�n b�cken stabilisering �vningar, som bidrar till att bef�sta musklerna samt backa upp ditt kn�. Dina skor knycka glimt pa dina skor. Defekt skor kan gagna n�gon abnorm gang. Att kika �t att du har enast�ende skor kan bade bidra styra din gangstil, och minska sp�nningen pa ditt kn�. Tillsammans avlastning A kn� st�dbandage tillsammans ett knee brace kan st�lla upp att bidraga kn�et hj�lp samt att avta kr�mpa. Det finns kn� h�ngslen s�som st�der beh�rskning kn�skalen, sa det inte avviker fran sin bana l�ngs trochlea. Kn� st�d tillbringare bliva j�tte- beredvillig i att avtaga kn�sm�rta ocksa. Kirurgi inom somliga fall, ovanstaende behandlingsalternativ funkar inte pa lang sikt, samt kirurgi kan beh�vas. I dom flesta kollapsa kirurgi beh�vs ej, �ndock om ditt kn� blir alltid kn�ppt alternativt du �r inom facit pl�ga innerligt itu tiden, kan det f�rekomma nagot �vrigt alternativ. Patellar subluxation kan f�rorsaka andra dilemma tillsammans kn�et skall f�rekomma. Artros kan till exempel orsakas fr�n patellar subluxation, samt s�ledes radfraga din doktor �r en klokt beslut ifall du upplever kn�sm�rta.

    When you loved this post along with you would want to get guidance relating to penisforstoring generously visit penisstorre.com.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X