• (đổi hướng từ Vitaminized)
  /´vitəmi¸naiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác vitaminise

  Ngoại động từ

  Cho thêm vitamin vào (một món ăn)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  vitamin hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X