• /vou´sifərəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự om sòm, sự to tiếng, sự ầm ĩ
  Tính chất một mực khăng khăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X