• /vɔ¸lætilai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác volatilisation

  Danh từ

  Sự bay hơi; sự làm cho bay hơi

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự bay hơi (ở dưới điểm sôi bình thường)

  Kỹ thuật chung

  làm bay hơi
  sự bay hơi
  sự bốc hơi
  sự làm bay hơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X