• Kỹ thuật chung

  đá macma (loại phún xuất)
  đá núi lửa
  đá phún xuất
  nón núi lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X