• /´vɔlplein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự liệng xuống, sự sà xuống (của máy bay tắt máy)

  Nội động từ

  Liệng xuống, sà xuống (máy bay tắt máy)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X