• /və´lu:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường trôn ốc
  (giải phẫu) khúc cuộn (não, ruột)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường trôn ốc

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường trôn ốc

  Kỹ thuật chung

  đường trơn ốc
  đường xoắn ốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X