• /vɔ´reiʃəsnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác voracity

  Danh từ
  Tính tham ăn, tính phàm ăn; sự ngấu nghiến, sự ngốn, tính rất tham lam trong ăn uống
  (nghĩa bóng) lòng khao khát, lòng háo hức (kiến thức, thông tin..)
  insatiable voraciousness
  lòng khao khát không sao thoả mãn nổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X