• Toán & tin

  máy chủ phục vụ thông tin diện rộng
  server thông tin vùng rộng

  Giải thích VN: Là một hệ thống tìm kiếm và lưu trữ thông tin Internet chạy trên nền UNIX. Nó cho phép người sử dụng tìm kiếm dữ liệu theo kiểu Index trên hơn 400 server dữ liệu. WAIS cũng có thể được sử dụng như động cơ tìm kiếm cho một WebSite. WAIS được phát triển bởi các hãng Thinking Machines Corporation, Apple Computer và Dow Jones, nó sử dụng chuẩn Z39.50 để xử lý các câu truy vấn dạng ngôn ngữ tự nhiên.

  WAIS

  Giải thích VN: Là một hệ thống tìm kiếm và lưu trữ thông tin Internet chạy trên nền UNIX. Nó cho phép người sử dụng tìm kiếm dữ liệu theo kiểu Index trên hơn 400 server dữ liệu. WAIS cũng có thể được sử dụng như động cơ tìm kiếm cho một WebSite. WAIS được phát triển bởi các hãng Thinking Machines Corporation, Apple Computer và Dow Jones, nó sử dụng chuẩn Z39.50 để xử lý các câu truy vấn dạng ngôn ngữ tự nhiên.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X