• Toán & tin

    kiến trúc dịch vụ mở trên Windows

    Giải thích VN: Là một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng trên Windows của Microsoft nhằm mục đích cho phép các ứng dụng từ các nhà sản xuất khác nhau có thể kết nối với nhau qua mạng. WOSA bào gồm Open Database Connectivity (ODBC), Messaging Application Programming Interface (MAPI), Telephony Application Programming Interface (TAPI), Windows Sockets (Winsock) và Microsoft Remote Procedure Calls (RPC).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X