• (đổi hướng từ Waders)
  /'wɔdə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều waders

  Người lội
  ( số nhiều) ủng lội nước (của người đi câu dùng khi lội)
  a pair of waders
  một đôi ủng lội nước
  (động vật học) chim cao cẳng, chim lội ( wadingỵbird)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X