• /'weist-lain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vòng eo, vòng bụng; số đo của thân quanh thắt lưng
  Chỗ thắt eo, chỗ chiết li (phần thắt lại của một cái áo vừa khít ở ngay trên thắt lưng hoặc ở dưới thắt lưng)
  a dress with a high waist-line
  một cái áo dài có chỗ thắt eo cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X