• Toán & tin

    rơle tự động

    Giải thích VN: Là một thiết bị chuyển mạch tự động dùng để mở hay đóng khi dòng điện đạt tới một mức nào đó. Thiết bị này thường được đặt trong vi mạch để bảo vệ vi mạch khỏi những dòng điện quá lớn. Rơ le tự động thường được sử dụng thay thế cho loại rơ le ngắt bằng sợi kim loại vì nó chỉ cần xác lập lại, chứ không phải thay.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X