• Y Sinh

    Bộ lọc thành, bộ lọc điện cho đầu ra là tín hiệu audio của một thiết bị siêu âm Doppler để làm giảm hay loại ra tín hiệu Doppler tần số thấp, such as those due to vessel wall movement.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X