• Bóng đá

    • Give and go pass, or interpassing between two attacking players, where the player acting as the wall plays the ball first time and off at a similar angle at which the ball was received. The pass is usually made behind an opponent.
    BÓNG ĐÁ Bài viết này thuộc TĐ Bóng đá và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X