• Thông dụng

    Danh từ
    (thông tục) ria quặp (ria rậm và dài rủ xuống ở hai bên mép)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X