• Thông dụng

    Danh từ

    Hòm to, rương (để đứng thành tủ quần áo)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X