• Điện lạnh

    hệ (thống) phá băng bằng không khí nóng
    hệ (thống) xả đá bằng không khí nóng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X