• Điện lạnh

  phía nóng

  Kỹ thuật chung

  đầu ấm
  đầu nóng
  warm-end losses
  tổn thất ở đầu nóng
  warm-end temperature
  nhiệt độ đầu nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X