• /wɔst/

    Thông dụng

    (từ cổ,nghĩa cổ) ngôi 2 số ít thời quá khứ của .be

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X