• Môi trường

  Sự phân định lượng chất thải
  1. Lượng tối đa chất gây ô nhiễm mà mỗi nguồn thải được phép thải vào lạch nước riêng. Giới hạn thải thường được đặt ra khi một tiêu chuẩn chất lượng nước riêng biệt đang hay có thể sẽ bị vi phạm.
  2. Một phần khả năng đồng hoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X