• Môi trường

    Sự giảm thiểu chất thải
    Là những biện pháp hay kỹ thuật làm giảm lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất công nghiệp; thuật ngữ này cũng được áp dụng cho việc tái chế và những nỗ lực khác nhằm làm giảm lượng chất thải đi vào dòng thải.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X