• Môi trường

    Dòng chất thải
    Toàn bộ dòng thải rắn thải ra từ các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, cơ quan và nhà máy sản xuất. Những chất thải này được tái chế, thiêu hủy trong bãi rác. Hoặc các nhánh thải như “dòng thải từ khu dân cư” hay “dòng thải có thể tái chế”.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X