• Môi trường

    Cơ sở hạ tầng nước thải
    Nhà máy hoặc mạng lưới thu thập, xử lí và hủy bỏ nước thải trong một cộng đồng. Mức độ xử lí sẽ tuỳ thuộc vào qui mô cộng đồng, loại chất thải và/hay việc sử dụng được quy định của dòng tiếp nhận.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X