• BrE & NAmE /'weɪstiŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tàn phá, sự phá hoại
  Sự hao mòn dần

  Tính từ

  Tàn phá, phá hoại
  a wasting storm
  một trận bão tàn phá
  Làm hao mòn dần
  a wasting disease
  một bệnh làm hao mòn dần sức khoẻ
  a wasting care
  mối lo lắng mòn mỏi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đẽo thô các tảng đá (để phác hình)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X