• Môi trường

    Giới hạn dựa trên chất lượng nước
    Những giới hạn lưu lượng thải áp dụng với nơi phát thải khi giới hạn thuần túy dựa trên công nghệ sẽ gây ra những vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng nước. Thường chỉ áp dụng đối với dòng thải chảy vào suối nhỏ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X