• Điện

    micrô sóng

    Giải thích VN: Micro có tính định hướng phụ thuộc vào sự giao thoa sóng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X