• /´weivlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có sóng, không gợn sóng, lặng sóng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không có sóng
  không gợn sóng

  Kỹ thuật chung

  lặng sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X