• Thông dụng

    Một câu khích lệ ai đó tiếp tục làm việc tốt
    As John ran over the finish line, everyone cried, "That's the way to go!" "Way to go!" said Mary when Bob finally got the car started.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X