• /´weiwə:dnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tình trạng không dễ dàng điều khiển được, tình trạng không dễ dàng hướng dẫn được
  Tính ương ngạnh, tính bướng bỉnh, tính đồng bóng một cách trẻ con
  Tính bất thường, tính hay thay đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X